Tinnerövandring 14 maj

Vi samlades redan klockan 7 vid Fröbergets parkering och trots den tidiga timman var 17 personer på plats. Solsken och 13 oC vid start och drygt 20 oC när vi återkom till parkeringen fyra och en halv timma senare. I avsikt att fokusera mer på att lyssna på fågelsång gick vi den här gången förbi Frökärrets östra sida, sedan genom Tinnerö skog och hagmarken upp mot Tinnerö gård och vidare till dämmet i västra Rosenkällasjön där vi intog medhavd matsäck, innan vi fortsatte runt Rosenkällasjön och tillbaka via hagmarken vid Rosenkälla gård och kanten av Tinnerö skog till Frökärret och Fröberget.  

Foto: Gunnar Blomqvist. Gråhakedoppingar med parningsceremonier.

Vi börjar med observationen av gråhakedoppingar utanför gömslet vid Rosenkällasjöns dämme. En fågel sågs först ruvande i en av vassruggarna. Sedan sågs först partnern simmande i närheten innan de båda sågs simma tillsammans och uppföra parningsceremonier.  En gråhake sågs redan i mitten av april i sjön och från slutet av april har två exemplar setts, ibland nära dämmet, ibland mitt i sjön och tidvis även vid östra tornet. Deras säregna läte liknande grisgrymtningar och skrik har också låtit höra sig till och från. Dagen efter, den 15 maj noterade Anders Jörneskog, under kommunens inventering, dels det ruvande paret, dels ytterligare två gråhakedoppingar centralt i sjön. Så nu kan det vara två par i sjön så det ser lovande ut för lyckade häckningar i år.  2019 och 2020 häckade gråhakedoppingar för första gången i Rosenkällasjön, båda gångerna i vassruggarna i den västra delen, och fick ut två respektive en unge. 2021 inleddes häckning som dock avbröts, kanske på grund av häftigt regn eller andra vattenförhållanden, och 2023 sågs en ensam gråhakedopping under en lång period i sjön. Gråhakedoppingen har en säregen utbredning i Sverige med en nordlig population som kommit in österifrån via Finland och som häckar i tjärnar och även myrliknade våtmarker, dels en sydlig population som ses i märgelgravar, kalkkärr och slättsjöar.

När vi inledde vår promenad såg vi flera par svarthakedoppingar i Frökärret, några på mycket nära håll, det ruvande sångsvansparet och snatteränder, vigg, knipor och sothöns.  En fiskgjuse sågs ryttla över sjön och gjorde några fiskeförsök. Det tyder på att det åter finns fisk i sjön efter torrläggningen för några år sedan.

Foto: Ingemar Ander. Fiskgjusen sågs ryttla över Frökärret både vid exkursionens start och efter återkomst.

Vid Frökärret hördes den första trädgårdssångaren som sedan återkom på flera platser under promenaden. Inne i Tinnerö skog hördes flera grönsångare, lövsångare, svarthätta, svartvita flugsnappare samt en ljudlig dubbeltrast.  I hagmarken på väg mot Tinnerö gård tillkom ärtsångare, rödstjärt, gulsparv, trädpiplärka och nötskrikor, och vid Tinnerös rundloge sågs stenskvätta.

I Hammarskogen noterades en högljudd spillkråka, korpparet samt grå flugsnappare, gärdsmyg, nötväcka och en sjungande svarthätta i ett kalt träd alldeles intill vägen. En törnskata sågs flyga förbi när vi närmade oss Hammartorpet och Rosenkällasjöns dämme.  

Foto: Ingemar Ander. Sävsångare vid Rosenkälla dämme.

Under fikarasten sågs förutom gråhakedoppingarna som beskrivits tidigare en förbiflygande lärkfalk. En sävsparv satt i toppen av buske i en vassrugge och sjöng och ladusvalor födosökte över sjön. 

Vid den fortsatta vandringen hördes en gök, för många årets första, och i östra delen av Rosenkällasjön sågs drillsnäppa och rödbena.  I hagmarken vid Rosenkälla gård och längs vägen tillbaka mot Fröberget hördes flera trädgårdssångare, svartvit- och grå flugsnappare och kungs-fågel. Man kunde dock notera att intensiteten i fågelsången avtagit under förmiddagens lopp. 

Foto:  Gunnar Blomqvist. Svarthakedopping vid Frökärret.

Åter till Frökärret kunde vi återse de vackra svarthakedoppingarna som befann sig på fotovänligt avstånd och en fiskgjuse kunde åter ses ryttla över sjön. Vi kunde räkna in 55 arter efter promenaden. Om vi haft inventeringsambitioner, hade vi säkert kunnat öka på den siffran med ytterligare något halvdussin.

Foto: Ingemar Ander. Fiskgjuse över Frökärret.

Lämna ett svar

You might also like