Etiska regler

LFK ansluter sig till Birdlife Sveriges och Club 300s etiska regler, se länkar nedan. Klubbens etiska rådgivare är Olof Hjelm.

Kontakt gällande etiska frågor
Olof Hjelm
olof.hjelm@gmail.com
070-670 64 18