Vi var 23 st som samlades kl 8 vid Nybroparkeringen. Någon hade redan sett en lärkfalk vid infarten och 3 näktergalar hördes i buskagen. Värt att notera vara att Nybro fågeltorn var med i fågeltornskampen som gick av stapel i lördags. Vi hamnade på 17: de plats bland drygt 100 deltagande torn. Inte illa för en inlandslokal, vi noterade 86 arter!

Det var en siffra som vi inte riktigt nådde upp till, men vi noterade 57 arter trots att vi tyckte att det var lite fågel från början. Bland de mera spektakulära fynden var 25-30 dvärgmåsar ute på revlarna, en skräntärna och ett par rödspovar. Direkt bakom stugorna var det gott om vadare på ganska nära håll och ljuset var rätt.

Vi såg också många fisktärnor, eleganta flygare!  Många grågäss har lyckats med sina häckningar och gässlingarna var ganska förekommande.

Vi fikade i solskenet som värmde fint.

Efter det åkte de flesta till Kullen och där såg vi massor av grönbenor och en del brushanar som verkat börja med sina arenaspel. Kul att se.

Vi blev färre som åkte till Kungsbro för att leta efter den amerikanska krickan men den verkar inte vara kvar, ingen rapport på någon vecka. Däremot fick vi något verkligt att klura på!

Diskussionen blev intensiv och genom tuberna skådades som aldrig förr!

Foto: Svante Söderström.

Vi såg något ovanligt. Flera tyckte salskrakehona medan andra tyckte svarthalsad dopping men inget stämde riktigt. Avståndet var ganska stort så det var svårt.

Foto: Stellan Jacobsson.

Gunilla konsulterade experter som Tommy Eriksson och Olof Hjelm och de var övertygade om att detta är en hybrid mellan knipa och salskrake! En knipskrake!! Det hade vi aldrig gissat och frågan är vem som var närmast i artbestämningen!

I alla händelser en riktigt kul obs!

Nöjda med denna raritet och en riktigt fin morgon åkte vi nöjda hem.

Lämna ett svar

You might also like