Skadade/övergivna fåglar

Linköpings fågelklubb bedriver ingen verksamhet för att ta hand om fågelungar eller skadade fåglar. Under Vanliga frågor ges några tips för mer information och kontaktvägar till andra organisationer som kan hjälpa till. Oavsett ärende kan du alltid vända dig till Länsstyrelsen för råd.