Vanliga frågor

Linköpings fågelklubb bedriver ingen verksamhet för att ta hand om fågelungar eller skadade fåglar. Nedan ges några tips för mer information och kontaktvägar till andra organisationer som kan hjälpa till. Oavsett ärende kan du alltid vända dig till Länsstyrelsen för råd.

Vad gör jag om jag hittat en övergiven fågelunge?

Tänk på att det är osannolikt att fågelungen verkligen är övergiven bara för att du inte ser några föräldrar i närheten. För mer information hänvisar vi till Birdlife Sveriges sida om upphittade fågelungar.

Vad gör jag om jag hittat en skadad fågel?

För att vårda och rehabilitera skadade fåglar krävs speciellt tillstånd och inget man får göra som privatperson. Du hittar mer information om vilka som kan hjälpa till på Länsstyrelsens hemsida.

Vad gör jag om jag hittat en död fågel?

Vissa fåglar som anses ha särskilt högt naturvärde ingår i Statens vilt och skall rapporteras till polisen om de påträffas döda i naturen. Polisen kontaktas på 114 14. Här kan du läsa mer om Statens vilt och vilka djur och fåglar som ingår. Även andra fåglar kan vara av intresse för Naturhistoriska riksmuseet, speciellt dessa arter.

Tänk på att undvika direktkontakt med döda fåglar du hittar i naturen. Om du behöver ta i fågeln, se till att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Vad gör jag om jag hittar en ringmärkt fågel?

Ringmärkta fåglar ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet. Genom att rapportera ditt fynd bidrar du till värdefull forskning.

Vad innebär det att alla fåglar är fridlysta?

Generellt är alla fåglar fridlysta. Det innebär att det är förbjudet att fånga eller döda dem, undantaget fåglar med speciell jakttid. Det är även förbjudet att skada deras bon eller ägg och att störa dem. Undvik bofotografering och uppspelning av läten i närheten av bon. Det är även förbjudet att hålla vildfångade fåglar i fångenskap utan tillstånd.

Vad bör man tänka på när man är ute och skådar fågel?

Se vår sida om etiska regler.