Program

Då flertalet exkursioner är väderberoende kan ändringar göras med kort varsel. För att alltid ha aktuell information rekommenderar vi att du anmäler dig till vår e-postlista. Uppdateringar görs även på Facebook.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna de som är nybörjare! Glöm inte kläder efter väder och matsäck på exkursionerna!

Rekommenderad milersättning: 30 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare. Även parkeringsavgifter delas mellan deltagarna.

Vårprogram 2024

Har du själv idéer om exkursioner, föredrag eller andra aktiviteter? Kontakta oss i styrelsen.