Rapportering av skyddade arter

Nu under pågående häckningssäsong vill vi påminna om att det är extra viktigt att rapportera skyddsvärda arter med häckningskriterier på Artportalen. Med häckningskriterier menas någon av de 20 första aktiviteterna i listan, från bo, ägg/ungar till och med obs i häcktid, lämplig biotop. Kategorierna är sorterade med det starkaste kriteriet först och sedan i fallande skala. Finns det fler aktiviteter som stämmer in samtidigt (t.ex. både spel/sång och besöker bebott bo) så är det lämpligt att välja det översta alternativet (i detta exempel besöker bebott bo). Anledningen till att det är viktigt att rapportera med häckningskriterier för just skyddsvärda arter är att de då blir dolda automatiskt och på så sätt undviks onödiga störningar av potentiella (eller säkerställda) häckningar.

Skyddsvärda arter i Linköping är exempelvis ängshök och kungsfiskare. För mer information om liknande frågor, se Etiska regler.

Lämna ett svar

You might also like