Under försommaren 2024 kommer LFK att inventera backsvalekolonier i Linköpings kommun. Arbetet leds av Ingemar Ander och Nils-Petter Gregersen. De lokaler vi känner till var vi ute och tittade på före fåglarnas ankomst, framför allt för att få en uppfattning hur många gamla bohål som fanns. Det vi kommer att koncentrera oss på är nämligen antalet bohål.

Backsvalebrant med flera synliga bohål. Foto: Ingemar Ander.

Vi tar gärna emot tips om lokaler (inom Linköpings kommun) där ni vet eller misstänker att häckning pågår. Som bekant gräver backsvalan bohål i branta sand- eller grusslänter, oftast med många par i samma slänt.

Skicka informationen till backsvala@linkopingsfagelklubb.se och beskriv platsen så noga som möjligt, allra helst med koordinater. Koordinater kan man ta fram från t.ex. en app i mobiltelefonen eller utläsa från en del kartor på nätet, t.ex. på minkarta.lantmateriet.se eller på google.se/maps. Klicka på en plats och dess koordinater visas.

Backsvala. Foto: Ingemar Ander.
Backsvalor och bohål. Foto: Ingemar Ander.

Lämna ett svar

You might also like