Rödspoven

Linköpings Fågelklubbs medlemstidning heter Rödspoven (tidigare Dendrocopos) och utkommer med två nummer per år. Rödspoven är en art som förknippas med en av kommunens karaktärsmiljöer: västra Roxens strandängar. Det tidigare namnet, Dendrocopos, är det vetenskapliga namnet på brokspettarna; de svart-vit-röda hackspettarna och härör från den tid då mellanspetten var unik för eklandskapet i Linköpings kommun. Mellanspetten finns även på klubbens logotype. Tyvärr dog den ut 1982.

I Rödspoven kan man hitta information om klubben, observationer under halvåret, exkursionsrapporter, berättelser, aktuellt program för kommande aktiviteter m.m.

Senaste numret
Rödspoven 1 2024
Tidigare nummer
Rödspoven 2 2023
Rödspoven 1 2023
Rödspoven 2 2022
Rödspoven 1 2022
Rödspoven 2 2021
Rödspoven 1 2021

Äldre nummer kan du hitta här.