Kärna mosse 26 mars

Under natten hade det kommit en del nysnö, det var molnigt men uppehåll och det var drygt 20 deltagare. Redan vid parkeringen vid Scoutgården kunde vi se stjärtmesar och trädkrypare och höra 2 trummande mindre hackspettar i skogspartiet mot Kärna kyrka. Vi gick sedan en runda via spången mot södra parkeringen och runt området innan vi vände in mot de centrala delarna och intog förmiddagsfika centralt på mossen. Mossen är ju inte en mosse i botanisk bemärkelse utan ett kalkkärr eller så kallat rikkärr, vilket är grunden för orkidérikedomen som kan ses senare på våren och försommaren. Under vandringen hördes och/eller sågs  stenknäck, domherre, bofink, grönfink, grönsiska, talgoxe, blåmes, entita och svartmes. Svartmesen sågs sjunga på nära håll i kanten av barrskogen mot mossen. Vidare större hackspett, gröngöling, nötskrika, nötväcka, koltrast, taltrast, rödhake, gärdsmyg och kungsfågel.  När vi fikade sågs en flock med 22 mindre korsnäbbar flyga över mossen och när vi återkom till parkeringen sågs flera korsnäbbar i grantoppar söderut.  Trummande mindre hackspett hördes återigen.

Foto: Gunilla Wetterling. Fikarast på Kärna mosse.

Sammantaget var det ett bra utbyte artmässigt, men relativt få sjungande av respektive art. Ett återbesök under påsken med solsken och flera plusgrader gav över 10 sjungande rödhakar och minst ett halvdussin sjungande gärdsmyg. 

Några av oss fortsatte sedan till Sättunaviken vid Roxen där vi kunde bese den flock med 27 fjällgäss som nyligen anlänt och som fortfarande rastar i Svartåmynningens naturreservat.

Lämna ett svar

You might also like