Tinnerövandring 12 mars

Tisdagsmorgonen var solig inne i centrala Linköping, men när man körde söderut mot Tinnerö och Fröberget dök det upp en molnskärm i höjd med garnisonen och Smedstad dammar. Efter någon timma lättade dock molnen igen och det blev en behaglig promenad i solsken. Vi var 25 personer som samlades vid Fröbergets parkering. Vi kunde konstatera att ett par sångsvan med 2 2K fåglar var på plats i Frökärret. I början av promenaden kunde vi notera vårens första tranor (för de flesta av oss) komma förbiflygande.

Tranor. Foto: Roland Betnér

På vägen mot Tinnerö gård hördes både gröngöling och spillkråka. En spillkråka och några nötskrikor kom också flygande över vägen. Gulsparvar hördes och sågs ”överallt” i landskapet och inte bara vid matningarna som tidigare i vinter. I Hammarskogen sågs större hackspett, trädkrypare, blåmesar och talgoxar men inte något samlat meståg som flera gånger tidigare i vinter. Flera arter etablerar nu revir för årets häckningssäsong och drar inte runt i stora sällskap. Korpar sågs kring fjolårets bo som kanske återanvänds i år, enligt Erik Rosenberg används bona i åratal. En grupp på fem korpar sågs förbiflygande vid Rosenkälladämmet där vi intog matsäck. I sjöns isfria partier sågs knölsvan, sångsvan, knipor och våra vanligaste gäss.
Vi fortsatte runt Rosenkällasjön, en ormvråk och en gammal havsörn sågs under promenaden. Vid Rosenkälla gård var det lite livligare fågelliv med steglits och minst ett halvdussin stenknäckar. Dubbeltrast hördes både här och längre fram långs promenaden och på fältet vid det stora grönmålade förrådet sågs två dubbeltrastar sittande i fjolårsgräset.

Dubbeltrast vid gröna förrådet. Foto: Roland Betnér.

Under promenaden sågs också tofsvipa, entita, nötväcka, grönfink och grönsiska samt framme vid Fröbergets parkering en flock med bergfinkar. Vi noterade att våren inte avancerat så mycket framåt sedan senast, men några nya arter kunde räknas in och vi passerade nu 30-strecket för första gången i år.

Sångsvan i Frökärret. Foto: Roland Betnér.
Ringduvor vid Tinnerö gård. Foto: Roland Betnér.

Lämna ett svar

You might also like