Önskevädret med sol och sydvindar i lagom mängd hade behagat utebli för vårvindarna var, ska vi säga…o-varma men det avskräckte inte de dryga 15 personer som mötte upp på Smestadparkeringen med förhoppning att få se en kungsörn. Mindre sångsvan kunde också duga. På väg söderut mot Kinda satt en fjällvråk fint vid vägen i höjd med Skeda. Första stopp var Tjärstad spänger som nu stod helt under vatten. Från kyrkoparkeringen sågs sångsvanar, grå- och kanadagäss, bläsgäss och tre sädgäss, två med röd halsmärkning. Två mindre sångsvan kunde också räknas in vilket livade upp. Spetsbergsgässen som setts tidigare höll sig undan. Färden fortsatte sedan till Söderö och värmande fika. Även här var åkrarna översvämmade men inga simmande fåglar förutom fyra sångsvanar. Efter ett tag sågs två havsörnar, ett par ormvråkar, några korpar samt tre skogsduvor och några tofsvipor som flög förbi. Men ingen kungsörn. En inte helt ljummen vind och blott några grader över noll gjorde att vi vände hemåt vid 12-snåret ganska nöjda efter att, trots allt, sett både örnar och mindre sångsvan.

På span efter den örn som flytt. Foto: Gunnar Blomqvist.

Lämna ett svar

You might also like