Tinnerövandring 23 april

Vi hade tänkt förlägga veckans LFK-exkursion till Ekängsdalen och den näraliggande Vidingsjöskogen, men en rekognosering visade att fågelsången ännu inte tagit fart i Vidingsjöskogen och att det var glest med fåglar i Ekängssjön, även om svarthakedoppingarna börjat dyka upp. Vi tog därför den vanliga rundan från Fröberget och Frökärret via Tinnerö gård och Rosenkällasjön och tillbaka till Fröberget.  Sångsvanen hade inlett ruvning på sin vanliga holme, och några svarthakedoppingar kunde även ses i Frökärret, tillsammans med snatteränder, vigg och knipor, som alla brukar häcka i kärret, och rastande krickor.

Foto: Birgitta Larsby. Svarthakedopping.
Foto: Nils Petter Gregersen. Viggpar.

Längs vägen mot Tinnerö gård sågs och hördes taltrast, gulsparvar, rödhake och en nyanländ stenskvätta. I Hammarskogen senare kunde vi höra gärdsmyg, kungsfåglar, nötväcka och korpen som har ett bo nära vägen. Vid dämmet spanade vi efter den gråhakedopping som setts i Rosenkällasjön, utan att få syn på den. Den sågs dock senare av några vid östra delen, inne bland de döda björkstammarna nära stranden. Gråhakedoppingen upptäcktes den 14 april i närheten av dämmet och har sedan setts till och från i västra respektive östra delen av sjön. Den 27 april kunde så för första gången två gråhakedoppingar ses, dessutom med parnings-ceremonier, så det kan finnas hopp för häckning.  Vi fick dock se några skäggdoppingar i Rosenkällasjön som finns där med några par. Vi intog medhavd matsäck vid bänkarna vid dämmet.

Foto: Roland Betner. Skäggdopping i Rosenkällasjön.

Vid biodlingen söder om sjön flög en mindre hackspett över vägen, och större hackspettar hördes på flera ställen längs vägen. Vid den fortsatt vandringen fick vi se två par mindre strandpipare. De sprang i strandkanten och i gräsmarken intill och gjorde även några spelansatser. De mindre strandpiparna särskiljs enklast från sin något större släkting större strandpipare om man är tillräckligt nära för att se den gula orbitalringen runt ögat. Mindre strandpipare häckar med några par i Rosenkällasjön, på revlarna i skrattmåskolonin eller på intilliggande mark gärna kal eller med blygsam vegetation.  Skrattmåskolonin i östra Rosenkällasjön är stor och Anders Jörneskog räknade in 1120 ex vid inventering i veckan.

Foto: Nils Petter Gregersen. Mindre strandpipare vid Rosenkällasjön. Notera den gula ringen runt ögat och den mörka näbben.

Vi såg även rödbena i östra delen av sjön och när vi spanade från östra tornet ett flertal enkelbeckasiner. Rödbena, enkelbeckasin och tofsvipa häckar alla i Rosenkällasjön, liksom drillsnäppa som brukar ses längs stränderna på den norra stranden. Dvärgbeckasinen gäckade oss denna gång, men sågs ute på revlarna av Stellan Jacobsson som dröjde sig kvar ett tag vid östra tornet efter att vi gått vidare. Dvärgbeckasinen är nu en regelbunden gäst både under vår och höstflyttningen vid Rosenkällasjön och har setts under perioden 16 till 27 april i ett eller två exemplar.

Rödbena i Rosenkällasjön. Foto: Birgitta Larsby.
Skogssnäppa i Frökärret. Foto: Birgitta Larsby.

Vid vandringen tillbaka till Fröbergets parkering sågs en skogssnäppa i strandkanten av Frökärret och, till mångas glädje, årets första svartvita flugsnappare.

Foto: Birgitta Larsby. Svartvit flugsnappare.
Foto: Nils Petter Gregersen. Taltrast som först bestämdes till dubbeltrast, och med några dubbeltrastkaraktärer, men pilspetsfläckarna och storlek visar ändå att det är en taltrast.

Lämna ett svar

You might also like