Rödspovens dag 20 april

Trots bistert väder utlovats blev det en ganska behaglig dag när den årliga Rödspovens dag genomfördes den 20 april. Varje hel timme från kl 08 utgick en guidning vid Nybroparkeringen där klubbens ordförande Olof Hjelm berättade lite om rödspoven i Linköping och Svartåmynningens naturreservat i allmänhet. Tyvärr lämnade reservatets andra stolthet fjällgässen nyligen Linköping för att fortsätta sin flytt norrut men annars fanns det gott om fåglar att titta på. Rödspovarna befann sig nära till hands till en början men rörde sig sedan bort från maden vid Nybro. Under förmiddagen noterades rödspovar i Härnaviken, vid Kungsbro, på det översvämmade området vid infarten till Nybro och på de översvämmade åkermarken på andra sidan Bergsvägen. För tillfället är det fortsatt väldigt mycket vatten i reservatet och det är svårt att säga hur det kommer påverka häckningsmöjligheterna för rödspovarna.

En av dagens huvudpersoner väster om Bergsvägen utanför reservatet. Foto: Björn Rödseth.

Många skrattmåsar uppehåller sig för tillfället i området och flera eleganta stjärtänder kunde avnjutas av deltagarna. Under morgonen rastade en grupp på 10-talet storspovar på maden och båda fisktärna och skräntärna. Skräntärnan är världens störta tärna med en imponerande storlek och ett vingspann på upp till 135 cm.

Ute vid plattformen var det betydligt blåsigare men bemannades ändock av klubben under förmiddagen. Där kunde deltagarna få fortsatt guidning. En pilgrimsfalk som jagade och en kärrsnäppa i vinterdräkt var några av höjdpunkterna för de som trotsade vinden.

Deltagare på Rödspovens dag i alla åldrar. Foto: Björn Rödseth.

Totalt sett deltog ett 30-tal personer under dagen.

Lämna ett svar

You might also like