Drygt 20-talet deltagare slöt upp till dagens exkursion i Ullaberg. Vandringen runt startade kl 09 på morgonen vid parkeringen från Harvestad med 5 gr och vindstilla. Det var lite molnigt. Men ingenting som störde.

Dagens främsta och mest oväntade fynd blev en sparvuggla. Ullaberg är en känd lokal för just denna fågel. Det var ett uppmärksamt öra som fångade några nötskrikor som varnade och då hördes sparvugglan. Den spelade några gånger och flera fick tillfälle att höra den! Kl 11.30 en tisdagsförmiddag i Ullaberg! Inte illa!

Foto: Roland Betnér.

Vid början av vandringen spanade vi efter karaktärsfåglarna för Ullaberg. Där hittade vi bl a svarthakedopping, 2 st och smådoppingar som både spelade och sågs. Totalt 5 exemplar. Vidare fanns där krickor, snatteränder, gräsänder, grågäss, sothöns, kanadagäss och några viggar. Knipor var det gott om. Även skogssnäppa sågs och hördes!

När det var dax för fika tittade solen fram och alla blev glada! Efter fikat gick vi upp mot de öppna fälten nära Sigganstorp. Målet var att lyssna efter trädlärkan. Men icke!

Foto: Roland Betnér.

Några nyanlända fåglar hördes och sågs. Där var gransångare och lövsångare. 4 olika trastar såsom dubbeltrast, tal- och rödvingetrast samt koltrast. Bland rovfåglarna var det en duvhök som födosökte. Även mindre korsnäbb märktes. Bland hackspettarna syntes och hördes mindre och större hackspett och spillkråka. Vid artgenomgången fick vi tillsammans ihop över 40 arter. Det var många öron och ögon på skaft!

Lämna ett svar

You might also like