Tinnerövandring 9 april

Det vackra vårvädret hade lockat många till Fröbergets parkering och vi var mellan 35 och 40 personer som anträdde Tinnerövandringen. Ett antal nya simfåglar hade anlänt till Frökärret och vi kunde notera krickor och en vacker hane av årta förutom sångsvanarna, sothönsen, kniporna, viggarna och snatteränderna som funnits där en tid. Årtan är en långflyttare som övervintrar i tropiska områden i Afrika söder om Sahara så det var en tidig observation. Den är sällsynt i Sverige med en population på runt 600 häckande individer, är vanligare längre österut och finns i tempererade och boreala områden ända bort till Ostasien.

Foto: Birgitta Larsby. Årtahane i Frökärret.
Foto: Nils Petter Gregersen. Svarthakedopping i Rosenkällasjön.

Även de första svarthakedoppingarna har anlänt till Tinneröområdet de senaste dagarna. Vi såg en dopping i Frökärret och en nära dämmet i Rosenkällasjön. Svarthakedoppingarna har även anlänt till Ekängsdalen de senaste dagarna.

Från vägen mot Tinnerö gård hördes även en nyanländ skogssnäppa. Skogssnäppor är de tidigast ankommande snäpporna och häckar i barrskog i närheten av skogstjärnar, myrar och kärr. De kan ses i barrskogarna runt sjöarna i Tinnerö, Ekängsdalen och Ullaberg och födosöka längs stränderna på sjöarna.

Vi gick sedan vidare mot Rosenkällasjön och dämmet vid dess utlopp. Längs vägen hördes grönsiska, gulsparv och gröngölingar och i skogen dominerades fågelsången av bofink, rödhake, taltrast och gärdsmyg.

Vid Rosenkälla dämme kunde vi åse intensiva revirstrider av sothöns och knölsvanar. Sothönsens strider var fascinerande.  De använde fötterna som stridsredskap och kamperna påminde om thaiboxning (där både händer och fötter får användas).

Foto: Svante Lagman. Sothöns i revirstrid.

Även knölsvanarna ägnade sig åt revirstrider. Vi såg hur en hane jagade bort en rival och när denne retirerat attackerade han till synes en annan svan, men den ”attacken” slutade med att de parade sig. En hane och en hona således.

Foto: Stellan Jacobsson.
Foto: Roland Betnér.

Vi fikade vid dämmet. Där kunde vi också notera att även reptiler njöt av vårvärmen. Vid strandkanten sågs 4 snokar värma sig i solen.

Foto: Roland Betnér.

När vi fortsatte vandringen runt Rosenkällasjön kunde vi se en skogssnäppa på en sten vid strandkanten och strax därpå några rödbenor och en enkelbeckasin.  En skrattmåskoloni har etablerat sig i östa delen av Rosenkällasjön och vid ett tillfälle passerade en havsörn och fick hela skrattmåskolonin på vingarna för en tid. Skrattmåskolonin är viktig för häckande vadare som mindre strandpipare, rödbena och enkelbeckasin som får ett skydd bland måsarna på revlarna.

Foto: Birgitta Larsby. Skogssnäppa i Rosenkällasjön.

Några större hackspettar sågs längs vägen och vid Rosenkälla gård sågs trädkrypare och steglits och stenknäckar hördes knäppa.  Fågelsången var inte så intensiv när vi närmade oss middagstid och det var främst rödhakar och taltrastar som hördes sjunga.  Åter vid Förkärret var det salamandrar och iglar som fångade intresset hos några av deltagarna.

Foto: Birgitta Larsby.
Foton: Lena Lindeberg.
Nils Petter Gregerson. Porslinshyacint.
Foto: Stellan Jacobsson.
Foto: Stellan Jacobsson. Kniphanar, revirstrid eller bara i sällskap.

Lämna ett svar

You might also like