Etikett: Omberg

  • Omberg och Tåkern

    Vi satsar på sångfåglar. Sommargylling, mindre flugsnappare, rosenfink och brandkronad kungsfågel bör finnas på Omberg. I Tåkerns vassar har vi trastsångare, vassångare, gräshoppsångare m fl. […]