Exkursion

  1. Evenemang
  2. Exkursion

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Kärna mosse

Nu är fågelsången som intensivast i området med svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, härmsångare, gärdsmyg, trastar och kanske mindre flugsnappare och brandkronad kungsfågel. Kanske har de första […]

Nattsångare

Vi lyssnar efter nattsångare som näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, vaktel, kornknarr och nattskärra. Samling vid Nybroparkeringen.