Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Senast föregående Evenemang

Nattsångare

Vi lyssnar efter nattsångare som näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, vaktel, kornknarr och nattskärra. Samling vid Nybroparkeringen.

Kärna mosse

Nu är fågelsången som intensivast i området med svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, härmsångare, gärdsmyg, trastar och kanske mindre flugsnappare och brandkronad kungsfågel. Kanske har de första […]

Omberg och Tåkern

Vi satsar på sångfåglar. Sommargylling, mindre flugsnappare, rosenfink och brandkronad kungsfågel bör finnas på Omberg. I Tåkerns vassar har vi trastsångare, vassångare, gräshoppsångare m fl. […]