Rosenkällasjön   -   den nya fågelsjön
i Tinnerö Eklandskap.

I Tinnerö eklandskap har Rosenkällasjön återskapats efter att ha varit helt igenvuxen i mer än hundra år. Efter att Linköpings kommun genomfört ett omfattande restaureringsarbete har en ny fågellokal skapats. Linköpings fågelklubb har av kommunen fått i uppdrag att följa utvecklingen av fågellivet i och kring sjön. På dessa sidor kan du följa vad som händer. Sidorna uppdateras automatiskt när nya fågelobservationer görs på lokalen. Under rubriken dagbok, kan du också läsa korta texter om lite speciella observationer på lokalen. Om du själv ser något vid Rosenkällasjön eller i Tinneröområdet, så rapportera det gärna här.

Vill du veta mer om restaureringsarbetet så följ följande länk: www.tinnerbacken.nu.

rosenkällasjön svarthakedoppingar


Artlista - Tinnerö Eklandskap

Se här

Rosenkällasjön


Dagbok

Bra första häcksäsong i Rosenkällasjön
Häcksäsongen är över för i år och det är dags att summera första säsongen i den nya Rosenkällasjön. Som många hoppats på etablerade sig snabbt svarthakedoppingarna i sjön och upp till tre eller fyra par häckade. Även smådopping häckade med minst tre par. Totalt genomfördes mellan sex och åtta häckningar då smådoppingarna fick fram flera kullar. Små dunungar sågs långt fram på häcksäsongen och det är faktiskt möjligt att något par producerade tre kullar. Den högsta dagsnoteringen är fjorton smådoppingar samtidigt! Smådoppingarna bjöd också på ett intensivt spel och hördes många försommarnätter spela på flera platser i sjön.
Läs mer här ...

Senaste obsarna


Tidigare dagboksanteckningar:
De första doppingarna har anlänt.

Rosenkällasjön är en del av ”projekt Tinnerbäcken”, ett av Linköpings kommuns så kallade LIP-projekt (Lokalt Investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling) som får statligt stöd för genomförandet och genomförs åren 2002-2004. Ansvarig förprojektet inom Linköpings kommun är Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.Syftena är i första hand biologiska. Det handlar om att skapa vattenmiljöer medgoda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i en del av eklandskapet, att förbättralågvattenflödet i Tinnerbäcken genom att konstant tappa en viss volym ur sjön. På köpet får vi upplevelsevärden genom ett större vattendrag i det annars vattenfattiga landskapet söder om Linköpings tätort.

Vägbeskrivning:
Från Korpvallarna vid Haningeleden i Linköping kör man mot Slättbacka. Passera Fröberget och den första parkeringen till Tinnerö eklandskap. Sväng höger vid skylt Edhaga 2. Åk denna väg förbi vägen ned till gården Edhaga och ta höger i nästa korsning. I korsningen skymtar sjön och ett par hundra meter in på denna väg ligger en parkering. Parkera här och gå upp på utkiksberget Röberget. Härifrån ges en god överblick över lokalen