Program för Daglediga skådare hösten 2018

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är
medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!


Hemsida
http://www.linkopingsfagelklubb.se
där även alla våra rapporter går
att läsa. Se även vår Facebook sida.
Aktiviteter i Norrköping
Fink och Motala
www.motalabiologiskaforening.se


Samlingsplatser
för avfärder och samåkning är
1. Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2 el 4. Djurgårdens hållplats. Fri
parkering.
2. Sättunavikens parkering.


Kontaktpersoner:
Gunilla Wetterling 070 788 12 26;
gunilla.wetterling@gmail.com
Ingemar Ander 076 776 26 68
ingemar.ander@comhem.se


Tidpunkt:
vanligen första och tredje tisdagen i månaden.


Info:
Aktiviteterna mailas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar
och uppdateringar. Ange aktuell mailadress till Ingemar


Rekommenderad milersättning:
20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan
passagerare inkl. förare.


Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper
gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck

 

21 augusti Visingsö Ca kl 7.00
Denna höststart har blivit tradition. Rüdiger Kasche guidar på Öa. Gott om vadare förväntas i Erstadkärret.


28 augusti Roxen och Södra dammen kl 7.00
Vi startar förmodligen vid Sättuna. Södra dammen är en unik lokal för svarthalsad dopping och trutar. I Kallerstaddungen kan det finnas en del intressant också.


11 september Mörbyslätten kl 9.00 !
Rovfågelsträcket bör vara intressant vid denna tid om vädret står oss bi. Vi lägger några timmar här.


25 september Tåkern kl 7.00
Gåsatider.

Vi åker runt till olika intressanta lokaler och spanar av fälten. Ev även en tur till Stora Lund om det är bra sträckväder för tättingar.


9 oktober Roxen kl 8.00
Vi besöker Sättuna, Nybro och Kungsbros plattformar med gäss, änder och rovfåglar i siktet.


23 oktober Häradskär
Vi gör en heldagstur på Häradskär, denna fenomenalt vackra fågelrika ö i yttre havsbandet. Anmälan till Gunilla Wetterling sms eller mail.


6 november Smedstad-Tinnerö kl 9.00
Promenad i Tinnerö eklandskap. Vi håller även en viss beredskap att åka på eventuella larm i regionen.


20 november Nykvarn och Stångån kl 9.00
Vi samlas direkt vid Snöbryggan och går ut mot Stångåmynningen.
Kungsfiskaren är väl mer eller mindre säker vid denna tid, forsärlan rör sig inom reningsverket, smådopping gömmer sig efter åstranden och det brukar alltid finnas annat trevligt efter ån.


4 december Norra Roxens skogar kl 9.00
Vandring från Smedshemmet och norrut.
Om det är läge och väder för kungsörnar i Normlösatrakten håller vi öppet för en tur dit!


18 december Naturcentrum kl 14.00
Vi startar vid Belvederens matning och fortsätter sedan med Luciakaffe, bildvisning, någon talare och presentation av vårprogram för 2018. År 2019 då vi firar tioårsjubileum för Daglediga tänkte vi satsa på en resa till Mallorca, Port de Pollenca 29 april – 5 maj. Anmälan och info när vårprogrammet kommer.


För programgruppen Gunilla Wetterling, Ingemar Ander, Arne Larsson och
Birgitta Svensson.