Program för hösten 2018

 För dagledigas tisdagsaktiviteter finns kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna på www.linkopingsfagelklubb.se. I övrigt anges detta under respektive programpunkt.


Välkommen på våra aktiviteter!


Tisdag 21 augusti Visingsö Ca kl 7.00.
Denna höststart har blivit tradition. Rüdiger Kasche guidar på Öa. Gott om vadare förväntas i Erstadkärret.


Lördag 25 augusti kl. 9.00 – 12.00 Plattformen Nybro, Svartåmynningens naturreservat.
Vi tittar på vadarfåglar från plattformen vid Nybro. Många pipare och snäppor rastar på sin väg söderut och vi lär oss att artbestämma dessa svårbestämda arter. Det kan vara lite knivigt då vissa är i höstdräkt. Eller vi njuter bara av dessa långbenta och sirliga fåglar. Klädsel efter väderlek. Det kan blåsa snålt uppe på plattformen.
Ansvarig: Gunilla Wetterling, 070 788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com


Tisdag 28 augusti Roxen och Södra dammen kl 7.00.
Vi startar förmodligen vid Sättuna. Södra dammen är en unik lokal för svarthalsad dopping och trutar. I Kallerstaddungen kan det finnas en del intressant också.


Tisdag 11 september Mörbyslätten kl 9.00 !
Rovfågelsträcket bör vara intressant vid denna tid om vädret står oss bi. Vi lägger några timmar här.


Lördag 15 september kl. 11.00 – 15.00 Plattformen vid Sättuna, Svartåmynningens naturreservat.
Vi tittar på rovfåglar som jagar över maderna eller som sträcker mot söder. Arrangemanget är väderberoende men det finns god chans på havsörn och olika vråkar och kärrhökar.
Ansvarig: Gunilla Wetterling, 070 788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com


Torsdag den 27:e september kl. 19:00 Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping Föredrag med Åke Lindström: ”Dubbelbeckasinen och dess fantastiska flyttning”.
Åke Lindström är professor i zooekologi i Lund. Han forskar bl.a. på förändringar i fåglarnas antal och utbredning i Sverige, inte minst påverkan genom förändringar i klimat och naturmiljöer. Sedan länge är han intresserad av fågelflyttning, särskilt beteende, fysiologi och fettupplagring i samband därmed. Förutom i fältarbete, gärna i arktisk miljö, har han deltagit i inomhusstudier, bl. a. på fåglar som ”flyttar” i vindtunneln vid institutionen i Lund. Just nu ligger Åkes fokus på dubbelbeckasinens flyttning.
Dubbelbeckasinen, en mindre känd släkting till enkelbeckasinen, häckade förr i stora delar av Sverige, idag dock knappast utanför fjälltrakterna. Arten tillhör den kvartett av svenska fåglar där könen träffas på spelplatser, så kallade lekar. Rastande fåglar kan höras spela i Sydsverige under senvåren. Mycket av dubbelbeckasinens liv är ännu höljt i dunkel. Med ny teknik, i form av små ljusmätare som sätts på en ring runt benet, har man fått en första inblick i hur arten flyttar och var den övervintrar. Kom om hör om dubbelbeckasinens hisnande flyttningsresa från Jämtland till Afrika!Lördag 29 september Häradskär.
Tillsammans med Fågelföreningen i Norrköping besöker vi Häradskär under en hel dag. Under denna tid pågår även ringmärkning på ön och tillfälle finns att se fåglar på nära håll. Båten avgår 07:45 från Fyrudden. Hemfärd under eftermiddagen eller tidig kväll. Anmälan till Margareta Pilemalm 0738-105921. margareta.pilemalm@bredband.net Ange om du har tillgång till bil. Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Tisdag 9 oktober Roxen kl 8.00.
Vi besöker Sättuna, Nybro och Kungsbros plattformar med gäss, änder och rovfåglar i siktet.


Torsdag den 18:e oktober kl. 19:00 Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. Föredrag med Nils-Åke Andersson: ”Smakprov på Brasiliens färgsprakande fågelliv”.
Nils-Åke Andersson, bördig från Linköping, numera bosatt i Kimstad, är hängiven fågelskådare. När Östergötland och Sverige kändes för trångt tog han steget ut i Stora Världen med början i fågeltäta Spanien. Därefter har det blivit många länder jorden runt, många nya miljöer och många nya fågelarter.
I kväll beger vi oss till jätttelandet Brasilien. Nils-Åke berättar om natur och fågelliv från resor i våtmarksområdet Pantanal och i området kring Rio de Janeiro. En färgstark upplevelse utlovas!
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Lördag 20-söndag 21 oktober Häradskär
En tvådagarstur till Östergötlands bästa ö. Förra årets resa bjöd på kungsfågelsångare och tretåig mås. Anmälan till Olof Hjelm, 070-670 64 18, olof.hjelm@gmail.com senast 1 oktober. Begränsat antal platser.


Tisdag 23 oktober Häradskär
Vi gör en heldagstur på Häradskär, denna fenomenalt vackra fågelrika ö i yttrehavsbandet. Anmälan till Gunilla Wetterling sms eller mail.


Tisdag 6 november Smedstad-Tinnerö kl 9.00 Promenad i Tinnerö eklandskap.
Vi håller även en viss beredskap att åka på eventuella larm i regionen.


Onsdag den 7:e november kl. 18:30 (obs tiden!) Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping Föredrag med Caroline Isaksson: ”Stadens lockelser och faror för våra småfåglar”.
Caroline Isaksson är uppvuxen på Öland där också hennes fågel- och miljöintresse vaknade. Som docent driver hon nu en forskningsgrupp vid enheten för Evolutionär ekologi vid Lunds Universitet.
I kväll kommer Caroline att berätta om sin forskning som syftar till att förstå hur staden påverkar våra vanligaste småfåglar, som talgoxen och blåmesen. Vad är det som lockar dem in till stan och vad får det för konsekvenser på deras hälsa, överlevnad och häckningsframgång?
Dessutom kommer hon att berätta om ett nystartat projekt, där du kan vara med och bidra till forskningen!
Mer om detta och mycket mer kommer ni att få höra under kvällens föredrag.
Lästips: www.biologi.lu.se/urbanbirds, www.biology.lu.se/caroline-isaksson.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Onsdag 14 november kl 19.00. Skådarpub på Backen.
Uppladdning inför helgens kommunrally samt lite allmänt fågelprat. Anmälan: Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com, 070-670 64 18.


Lördag-Söndag 17-18 november. Kommunrally.
Det är alltid kul att komma tvåa! Se www.ogof.se för mer information.


Tisdag 20 november Nykvarn och Stångån kl 9.00.
Vi samlas direkt vid Snöbryggan och går ut mot Stångåmynningen. Kungsfiskaren är väl mer eller mindre säker vid denna tid, forsärlan rör sig inom reningsverket, smådopping gömmer sig efter åstranden och det brukaralltid finnas annat trevligt efter ån.


Tisdag 4 december Norra Roxens skogar kl 9.00.
Vandring från Smedshemmet och norrut. Om det är läge och väder för kungsörnar i Normlösatrakten håller vi öppet för en tur dit!


Tisdag 18 december Naturcentrum kl 14.00.
Vi startar vid Belvederens matning och fortsätter sedan med Luciakaffe, bildvisning, någon talare och presentation av vårprogram för 2018.


 

 

 

Rapphönan

Välkommen till höstens träffar. Alla kan vara med såväl nybörjaren som den mer insatta. Vi hjälper varandra. Kom ihåg att anmäla och tala om om du har bil så den som är ansvarig kan beräkna behov och tillgång av platser.

 


 

Hemsidan för Rapphönan hittar du här: Nätverket Rapphönan Östergötland.

  

 


Program för Rapphönan

Hittar du längst ner på den här sidan


Har du idéer?
Till vänster hittar du det
aktuella programmet.
Har du själv idéer om exkursioner, föredrag eller andra aktiviteter?
Kontakta oss i styrelsen.